Festa Color Blau

Blau, blau, blau,
és el vestit que porto.
Blau, blau, blau,
és tot el que jo tinc...Perquè m'agrada
el blau de la mar;
i el meu amic
és un mariner.

Comentaris